h e r e c
divadelní angažmá:
1961-64 – Státní divadlo v Ostravě
1964-65 – Východočeské divadlo v Pardubicích
1965-98 – Divadlo J.K.Tyla v Plzni
hostování v ND v Praze ve hře "Slaměný klobouk"

ocenění:
1961 – Cena Divadelních novin pro mladé herce do 30 let – čestné uznání za roli Adama v "Adamu Stvořiteli" bratří Čapků
1997 – Cena Rudolfa II. za uměleckou a kulturní činnost – udělena Rudolfinským kabinetem Masarykovy akademie umění Praha
1997 – Cena Masarykovy akademie umění Praha za uměleckou tvůrčí činnost

filmové role:
2006 – Letiště (seriál)
2008 – Hlídač č 47 (režie Filip Renč)
2009 – Vetřelci a lovci: Zrozen bez porodu (režie Filip Renč)
2013 – Cirkus Bukowsky (seriál)

další aktivity:
Stovky natočených pořadů v Českém rozhlase, příležitostně v televizi, dabing.
V době ostravského angažmá samostatný pořad v ČT "Slovo má Tomáš" se zajímavými lidmi z Ostravska.

Po odchodu z plzeňského angažmá trvalá spolupráce s Českým rozhlasem Plzeň

copyright 2017 Tomáš Šolc