h o r a l
Krásné mladé modelky jsou pro mne extrAKTEM vší nádhery,
již potkávám v horách
a jíž jsem k zbláznění oddán ... !
Harmonické křivky jejich těl podpalují oheň mé touhy,
mé vášně i tvůrčí invence ... !
... Bez nich a bez hor by život můj ... byl ničím!

copyright 2017 Tomáš Šolc